Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2018. Interdyscyplinarny charakter konsorcjum umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych („od pomysłu do przemysłu“). Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli Konsorcjum umożliwia przeprowadzanie kompleksowych badań naukowych w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu. Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum zapewnia synergizm działań, uzyskanie wartości dodanej, która jest niezbędna do zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu.

Skład konsurcjum

 • Politechnika Wrocławska
 • 112
 • 114
 • 1123
 • chemii-pwr

Uzyskanie statusu KNOW umożliwi Wrocławskiemu Centrum Biotechnologii m.in

 • Badanie molekularnych mechanizmów patogenezy.
 • Badanie molekularnych markerów wybranych chorób.
 • Konstrukcję nowych systemów diagnostycznych.
 • Projektowanie, syntezę i wstępne badania biologiczne potencjalnych leków.
 • Wykorzystanie substratów odnawialnych pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych.
 • Konstrukcję form transportowych leków.
 • Monitorowanie łańcucha produkcji żywności.
 • Badania przesiewowe, przedkliniczne i kliniczne.
KNOW-system-rejestracji
System rejestracji KNOW

Złoż wniosek w systemie