201409.17
0

Nowy Konkurs

W ramach działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego – Wrocławskie Centrum Biotechnologii można składać wnioski o dofinansowanie następujących podziałań:

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna

Poddziałanie 1: Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor

Poddziałanie 2: Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów
i spotkań roboczych

Poddziałanie 3: Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych

Poddziałanie 4: Wsparcie działalności naukowej w zakresie realizacji nowych projektów badawczych

Poddziałanie 5: Wsparcie działalności projakościowej kadry naukowo-dydaktycznej

Poddziałanie 6: Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych WCB

Poddziałanie 7: Wsparcie aktywności naukowej doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

 Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB

Poddziałanie 1: Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych

 a)      Krótkoterminowe wyjazdy naukowe

b)      Średnioterminowe wyjazdy naukowe

c)      Długoterminowe wyjazdy naukowe