200404.16
0

Kongres BIO 2016

Koledzy i Kole?anki, W dniach 13-16 wrze?nia 2016 roku odb?dzie si? we Wroc?awiu Kongres Polskiej Biochemii, Biologii Komórki, Biofizyki i Bioinformatyki „Bio2016 – Expanding beyond the limits” organizowany przez polskie towarzystwa naukowe skupiaj?ce biochemików, bioinformatyków, biologów molekularnych i komórkowych oraz biotechnologów. W ramach Kongresu odb?d? si? 22 sesje tematyczne, cztery sesje towarzysz?ce oraz cztery wyk?ady plenarne przedstawione przez: Ad? Yonath (laureatka nagrody Nobla w dziedzinie chemii), Krzysztofa Palczewskiego (odkrywca struktury rodopsyny), Alexandra Wlodawera (odkrywca struktur bia?ek wirusa HIV), Nikolausa Rajewsky […]

Link do oryginalnej wiadomosc