Wydział Nauk o Żywności ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii oraz doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia.

Informacje

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – dziekan (tel. 71 320 77 40)

Prof. dr hab. Agnieszka Kita – prodziekan ds. nauki (tel. 71 320 77 39)

Dr hab. Anna Czubaszek – prodziekan ds. studenckich (tel. 71 320 77 43)

Dr inż. Barbara Żarowska – prodziekan ds. studenckich (tel. 71 320 77 38)

Liczba aktualnie zatrudniony to 143 osoby w tym: 106 nauczycieli akademickich

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Katedra Chemii z zakładami:

 • Zakład Biotransformacji
 • Zakład Chemii Bioorganicznej
 • Zakład Syntezy Organicznej
 • Zakład Chemii Żywności

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż z zakładami:

 • Zakład Technologii Owoców i Warzyw
 • Zakład Technologii Zbóż

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa z zakładami:

 • Zakład Technologii Fermentacji
 • Zakład Technologii Przetworów Ziemniaczanych
 • Zakład Technologii Węglowodanów
 • Pracownia Zastosowań Informatyki w Technologii Żywności
 • Pracownia Analizy Produktów Żywnościowych

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Katedra Żywienia Człowieka

 • Laboratorium Badawcze Spektrometrii Absorpcji Atomowej

 Laboratorium Badań Żywności i Innowacji (jednostka międzywydziałowa)

 • Biotechnologia (pierwszego i drugiego stopnia)
 • Technologia żywności i żywienie człowieka (pierwszego i drugiego stopnia)
 • Towaroznawstwo (pierwszego stopnia)
 • Żywienie człowieka (pierwszego stopnia)
 • Zarządzanie jakością i analiza żywności (studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2014/15,pierwszego stopnia 2015/16)

Przy Wydziale prowadzone są studia doktoranckie 4-letnie stacjonarne w zakresie:

 • Technologii żywności i żywienia
 • Biotechnologii

oraz studia podyplomowe:

 • Wiedza o Unii Europejskiej AGRO-UNIA (studia międzywydziałowe)
 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej
 • Technologia winiarstwa
 • Zioła i nutraceutyki i ich znaczenie dla gospodarki i dla zdrowia

Wiodące tematy badawcze:

 • Monitorowanie łańcucha produkcji żywności w aspekcie zapewnienia  bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Bioaktywne substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich otrzymywanie, charakterystyka  oraz wykorzystanie w formie  biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych
 • Biotransformacje naturalnych bioaktywnych związków z grupy steroidów i flawonoidów
 • Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży niekonwencjonalnych
 • Wpływ diety na stan zdrowia konsumentów

Sprzęt laboratoryjny

 • Bioreaktory o różnej objętości (5l-90l) – wykorzystywane do hodowli różnych drobnoustrojów
 • Automatyczny analizator aminokwasów
 • Chromatografy cieczowe HPLC-MS/MS - układ pracujący w systemie ESI lub APCI;
 • Chromatograf do ultrasprawnej chromatografii UPLC z detektorem Acquity PDA oraz detektorem MS z modułem jonizacji i analizatorem kwadrupolowym
 • Chromatograf HPLC preparatywny
 • Chromatografy GC/MS i GC/FID
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC
 • Laserowy miernik wielkości cząstek Mastersizer 2000
 • Reometr oscylacyjny HAKE
 • Zestaw spektrometrów absorpcji atomowej: AA240FS, AA240Z, z przystawkami GTA120 i VGA
 • Teksturomierze: Instron i Zwick
 • Stacje do ultrafiltracji

Galeria

 • Wydział nauk o żywnosci

Kontakt

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
tel.71 320 77 42, 71 320 77 46, 71 320 77 47
fax. 320 77 44
e-mail: dz_tech@wnoz.up.wroc.pl