Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii powstałe 13.11.2013 r, zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w zakresie biotechnologii, biologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i nauk weterynaryjnych, zootechniki oraz nauk o żywności i żywieniu.

Konsorcjum realizując zadania w ramach podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w rozumieniu art. 84a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) może przeznaczyć środki m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.


Uczelnie publiczne, których jednostki jako liderzy wchodzą w skład KNOW, mogą przekazywać część dotacji projakościowej pozostałym członkom konsorcjum naukowego albo centrum naukowego w ramach zasad określonych w umowie między partnerami. Jednostki nie będące jednostkami organizacyjnymi uczelni publicznych, przekazane środki finansowe muszą wydatkować w roku ich otrzymania. Niewykorzystane podlegają zwrotowi do uczelni. (inf. za: http://www.nauka.gov.pl/krajowe-naukowe-osrodki-wiodace/czesto-zadawane-pytania_20131022.html )