Dziekan_Marcin
dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz- Dziekan

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski

blank-person
prof. dr hab. Anna Trzeciak- Dziekan

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

prof_chrzanowska-2
prof. dr hab. Józefa Chrzanowska - Dziekan

Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

kubiak_small
dr hab. Krzysztof Kubiak, prof. UPWr - Dziekan

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

blank-person
dr hab. Andrzej Zachwieja, prof. UPWr - Dziekan

Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

blank-person
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

blank-person
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz- Dyrektor

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

blank-person
dr Jacek Rybka- Z-ca dyrektora ds. Naukowych

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, PAN

Z głosem doradczym

blank-person
prof. dr hab. Adam Jezierski - Prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

Uniwersytet Wrocławski

trzeciak_s
prof. dr hab. Tadeusz Trziszka - Prorektor ds. nauki i innowacji

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

blank-person
dr hab. Piotr Młynarz, Prof. nadzw. - Prodziekan ds. Ogólnych

Politechnika Wrocławska