prof_chrzanowska-2Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
tel.: +48 71 320 77 40
e-mail: dziekanat.wnoz.@up.wroc.pl
jozefa.chrzanowska@up.wroc.pl
strona: http://wnoz.up.wroc.pl/wnoz