Krzysztof Kubiakgdr hab. Krzysztof Kubiak, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego We Wrocławiu
tel.: (71) 320 51 07
adres e-mail: krzysztof.kubiak@up.wroc.pl; dziekanat.wmw@up.wroc.pl

adres strony: www.wet.up.wroc.pl