Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej został założony w 1952 r. przez Polską Akademię Nauk. Głównym założycielem i pierwszym dyrektorem Instytutu był Profesor Ludwik Hirszfeld, znany polski immunolog i mikrobiolog.

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

Informacje

Dyrektor: prof. dr hab. Danuta Duś, tel (71) 370 99 05 lub (71) 370 99 70

e-mail: dus@iitd.pan.wroc.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Jacek Rybka, tel. (71) 332 19 24,
e-mail: rybka@iitd.pan.wroc.pl

W jednostce zatrudnionych jest aktualnie  214 osób, w tym 80 pracowników naukowych.

 1. Zakład Immunologii Nowotworów:
 • Laboratorium Immunologii Molekularnej i Komórkowej
 • Laboratorium Immunologii Nowotworów  

 2.Zakład Immunochemii

 • Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
 • Laboratorium Immunochemii Glikokoniugatów
 • Laboratorium Immunochemii Ogólnej

3.Zakład Terapii Doświadczalnej

 • Laboratorium Immunobiologii
 • Laboratorium Immunopatologii
 • Laboratorium Immunologii Rozrodu

 4.Zakład Mikrobiologii

 • Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
 • Laboratorium Białek Sygnałowych

 5.Zakład Immunologii Klinicznej

 • Laboratorium Immunologii Klinicznej
 • Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej

 6.Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych

 • Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej
 • Laboratorium Wirusologii

 7.Zakład Onkologii Doświadczalnej

 • Laboratorium Immunobiologii Molekularnej Nowotworów
 • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
 • Laboratorium Chemii Biomedycznej 

8.Samodzielne Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań

 

Instytut prowadzi od roku 2000 samodzielnie studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii

 1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
 • Kategoria naukowa Instytutu: grupa A – Nauki o Życiu
 • Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii
 1. Wiodące tematy badawcze:

W Instytucie prowadzone są badania w zakresie następujących specjalności naukowych:odporność antywirusowa, antygeny bakteryjne, badanie i terapia bakteriofagami, sygnalizacja międzykomórkowa, immunologia kliniczna, doświadczalna terapia nowotworowa, glikoimmunologia, immunologia zakażeń bakteryjnych, immunomodu-lacja, immunofarmakologia, mikrobiologia molekularna, immunologia przeszczepów, immunologia nowotworów, immunologia doświadczalna i kliniczna, immunogenetyka, transplantologia, biochemia, immunochemia, biotechnologia, immunologia nowotworów, immunologia infekcyjna, mikrobiologia, wirusologia, biologia molekularna

 

Galeria

 • 7.Budynek Instytutu - panorama

Kontakt

 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda
Centrum Doskonałości: IMMUNE
ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel. (71) 373-11-72, fax (71) 337-13-82
e-mail: secretary@iitd.pan.wroc.pl
http://www.iitd.pan.wroc.pl