UWAGA OGÓLNA DOTYCZĄCA ZALICZEŃ

O liczbie ECTS za przedmiot realizowany w jednostce innej niż macierzysta jednostka doktoranta decyduje kierownik studiów doktoranckich jednostki macierzystej biorąc pod uwagę zasady przypisywania ECTS we własnym programie studiów doktoranckich. W związku z tym doktoranci powinni przed zapisaniem się na kurs zwrócić się do swojego kierownika studiów doktoranckich o ustalenie liczby ECTS za wybierany przedmiot. Jeżeli nie podano osoby zapisującej na zajęcia w ramach danego wydziału, to w sprawie zapisów proszę się kontaktować z danym wykładowcą albo zapisywać się przez system obsługi studentów, np. USOS.

LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
dla doktorantów w ramach KNOW w roku akademickim 2014/2015 (semestr letni)


Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Cytometria praktyczna 20 letni IITD PANs.138 13 I – 31 III 2015,wtorek, 9-11 dr Joanna Rossowska przygotowanie prezentacji
Zwierzęta laboratoryjne 15 letni IITD PANs.138 14 IV – 2 VI 2015, wtorek, 9-11 dr hab. Joanna Wietrzyk prezentacja wykonanego zadania praktycznego

 Doktoranci spoza IITD PAN chętni do uczestniczenia w zajęciach powinni się zgłaszać do dra hab. Egberta Piaseckiego (piasecki@iitd.pan.wroc.pl).

 Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Krystalograficzna analiza makromolekuł 15 letni Wydział Chemii dr Anna Pyra referat
Glikoproteiny 15 letni WB UWr prof. dr hab. Wiesław Wątorek pisemny egzamin
Praktyczna analiza danych biologicznych 15 letni WB UWr s. 0.58 dr hab. Paweł Mackiewicz kolokwium praktyczne z wykorzystaniem komputera
Inżynieria genetyczna bioproduktów 15 letni WB UWr dr hab. Dagmara Jakimowicz pisemne kolokwium
Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy w biotechnologii 15 letni WB UWr prawd. 30.III-2.IV.2015 dr Michał Surma sesja szybkich pytań i odpowiedzi na ostatnim wykładzie
Biochemiczne podstawy leczenia dietą 15 letni WB UWr dr Maria Stasiuk esej lub prezentacja multimedialna
Słynni przyrodnicy związani z Uniwersytetem Wrocławskim 15 letni WB UWr prof. dr hab. Mariusz Olczak egzamin testowy
Bioetyka 15 letni WB UWr dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska aktywny udział w zajęciach, prezentacja, pisemna praca zaliczeniowa na zadany temat

Zajęcia są uruchamiane w przypadku zapisania się na nie minimum 7 studentów.

 Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Zaawansowana chemia kwantowa 30 letni WCh UWr prof. Z. Latajka egzamin
Fizykochemia nieorganiczna 30 letni WCh UWr prof. A. Jezierski egzamin
Fizykochemia organiczna 30 letni WCh UWr prof. R. Jakubas egzamin
Chemia metaloorganiczna 30 letni WCh UWr dr hab. S. Szafert egzamin
Chemometria 30 letni WCh UWr prof. B. Czarnik-Matusewicz, prof. M. Czarnecki, dr hab. R. Szostak, dr S. Mazurek egzamin
Kataliza z udziałem związków metali 30 letni WCh UWr prof. A. Trzeciak egzamin
Krystalografia chemiczna 30 letni WCh UWr prof. T. Lis egzamin
Niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej 30 letni WCh UWr dr hab. S. Berski egzamin
Spektrometria mas 30 letni WCh UWr dr hab. P. Stefanowicz egzamin
Współczesne techniki NMR w chemii organicznej 30 letni WCh UWr dr hab. E. Dudziak egzamin
Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii ciała stałego 30 letni WCh UWr prof. G. Bator, prof. R. Jakubas, prof. Z. Galewski, dr A. Bieńko egzamin

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Warsztaty grantowe i komercjalizacja wyników badań naukowych 15 letni WNoŻ

UPWr Dr Gabriel Czachor
Dr Mirosław StruśProjekt wniosku do NCN
(Preludium 8)

Zapisy i informacje szczegółowe w Dziekanacie Wydziału Nauk o Żywności u pani mgr Beaty Jankiewicz (beata.jankiewicz@up.wroc.pl, lub pod numerem telefonu 71 320 7746)

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
BioChemBiot – problemy z pogranicza  biologii, chemii i biotechnologii 30 letni WCh PWr Cz. 16.30-18.15C-6 s. 10 Prof. Paweł Kafarski i zespół egzamin
Chemia biologiczna 30 letni WCh PWr Śr. 9.15-11.00A2 s. 222 Dr hab. Marcin Drąg, Prof. PWr egzamin
Nanotechnologia 30 letni WCh PWr Pn. 15.15-17.00A-2 s. 222 Prof. M. Samoć i zespół egzamin
Spektroskopia molekularna 30 letni WCh PWr Sr. 13.15-15.00A-2 s. 316 Dr hab. Józef Lipiński, prof. PWr egzamin
Seminarium interdyscyplinarne„Między chemią a biologią” 30 letni WCh PWr Pt. 9.15-11.00A-3 s. 221 Prof. Ludwik Komorowski Zaliczenie na podstawie wystąpienia
Nowoczesna krystalografia 30 letni WCh PWr Cz. 13.15-15.00A3 s. 415 Prof. I. Turowska- Tyrk egzamin


LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
dla doktorantów w ramach KNOW w roku akademickim 2015/2016

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Przedmiot Godziny ECTS Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Semestr letni 2015/2016
Analiza statystyczna 30 godz.2 ECTS IITD PANAula Poniedziałek, 9-1129 II – 20 VI 2016 Dr Paweł Błażej Praca zaliczeniowa
Zasady prezentacji danych naukowych 10 godz.1 ECTS IITD PANSala 138 Wtorek, Środa, 9-118-23 III 2016 Dr hab. Krystyna Dąbrowska Prezentacja wykonanego zadania
Immunologia dla mikrobiologów 15 godz.1 ECTS IITD PANSala 138 Wtorek, 9-1110 V – 21 VI 2016 Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta Praca zaliczeniowa

Szczegółowy opis przedmiotów: http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/Studies/Program.

Dalsze informacje i przyjmowanie zapisów na przedmioty: kierownik studiów doktoranckich w IITD PAN – dr hab. Egbert Piasecki (piasecki@iitd.pan.wroc.pl)

Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Bioenergetyka 15 zimowy WB UWr prof. dr hab. Andrzej Szczepaniak pisemne kolokwium
Biologia genu 15 zimowy WB UWr dr Anna Kulma pisemny egzamin
Biotechnologia roślin 15 zimowy WB UWr dr Magdalena Żuk pisemna praca zaliczeniowa
Mikologia 15 zimowy WB UWr dr Anna Krasowska pisemny egzamin
Metagenomika 15 zimowy WB UWr prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska pisemne kolokwium
Mechanizmy transportu w bakteriach 15 zimowy WB UWr dr Jarosław Króliczewski pisemny test
Biocyny i antybiotyki peptydowe 15 zimowy WB UWr prof. dr hab. Wiesław Wątorek pisemny egzamin
Podstawy enologii 15 zimowy WB UWr prof. dr hab. Wiesław Wątorek pisemny egzamin
Immunity 15 zimowy WB UWr prof. Timo Burster egzamin lub do uzgodnienia z prowadzącym
Krystalograficzna analiza makromolekuł 15 letni Wydział Chemii dr Anna Pyra referat
Glikoproteiny 15 letni WB UWr prof. dr hab. Wiesław Wątorek pisemny egzamin
Praktyczna analiza danych biologicznych 15 letni WB UWr s. 0.58 dr hab. Paweł Mackiewicz kolokwium praktyczne z wykorzystaniem komputera
Inżynieria genetyczna bioproduktów 15 letni WB UWr dr hab. Dagmara Jakimowicz pisemne kolokwium
Saccharomyces cerevisiae jako organizm modelowy w biotechnologii 15 letni WB UWr prawd. 30.III-2.IV.2016 dr Michał Surma sesja szybkich pytań i odpowiedzi na ostatnim wykładzie
Biochemiczne podstawy leczenia dietą 15 letni WB UWr dr Maria Stasiuk esej lub prezentacja multimedialna
Słynni przyrodnicy związani z Uniwersytetem Wrocławskim 15 letni WB UWr prof.dr hab. Mariusz Olczak egzamin testowy
Bioetyka 15 letni WB UWr dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska aktywny udział w zajęciach, prezentacja, pisemna praca zaliczeniowa na zadany temat

Zajęcia są uruchamiane w przypadku zapisania się na nie minimum 7 studentów.

 Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
Kurs elektrochemii 30 zimowy WCh UWr prof. M. Grzeszczuk egzamin
Krystalografia 30 zimowy WCh UWr prof. Z. Ciunik egzamin
Zastosowania materiałów chemicznych 30 zimowy WCh UWr prof. G. Bator, prof. A. Trzeciak, prof. R. Jakubas egzamin
Zaawansowana chemia kwantowa 30 letni WCh UWr prof. Z. Latajka egzamin
Fizykochemia nieorganiczna 30 letni WCh UWr prof. A. Jezierski egzamin
Fizykochemia organiczna 30 letni WCh UWr prof. R. Jakubas egzamin
Chemia metaloorganiczna 30 letni WCh UWr dr hab. S. Szafert egzamin
Chemometria 30 letni WCh UWr prof. B. Czarnik-Matusewicz, prof. M. Czarnecki, dr hab. R. Szostak, dr S. Mazurek egzamin
Kataliza z udziałem związków metali 30 letni WCh UWr prof. A. Trzeciak egzamin
Krystalografia chemiczna 30 letni WCh UWr prof. T. Lis egzamin
Niekonwencjonalne metody chemii obliczeniowej 30 letni WCh UWr dr hab. S. Berski egzamin
Spektrometria mas 30 letni WCh UWr dr hab. P. Stefanowicz egzamin
Współczesne techniki NMR w chemii organicznej 30 letni WCh UWr dr hab. E. Dudziak egzamin
Wybrane zagadnienia z fizyki i chemii ciała stałego 30 letni WCh UWr prof. G. Bator, prof. R. Jakubas, prof. Z. Galewski, dr A. Bieńko egzamin

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Przedmiot Liczba godzin Semestr Miejsce Termin Prowadzący Forma zaliczenia
BioChemBiot – problemy z pogranicza współczesnej biologii, chemii i biotechnologii 30 letni WCh PWr Cz. 16.30-18.15C-6 s. 10 Prof. Paweł Kafarski i zespół egzamin
Chemia biologiczna 30 letni WCh PWr Śr. 9.15-11.00A2 s. 222 Dr hab. Marcin Drąg, Prof. PWr egzamin
Nanotechnologia 30 letni WCh PWr Pn. 15.15-17.00A-2 s. 222 Prof. M. Samoć i zespół egzamin
Spektroskopia molekularna 30 letni WCh PWr Sr. 13.15-15.00A-2 s. 316 Dr hab. Józef Lipiński, prof. PWr egzamin
Seminarium interdyscyplinarne„Między chemią a biologią” 30 letni WCh PWr Pt. 9.15-11.00A-3 s. 221 Prof. Ludwik Komorowski Zaliczenie na podstawie wystąpienia
Nowoczesna krystalografia 30 letni WCh PWr Cz. 13.15-15.00A3 s. 415 Prof. I. Turowska- Tyrk egzamin
Zastosowanie metod spektroskopowych w chemii strukturalnej 30 zimowy WCh PWr Prof. R. Gancarz i zespół egzamin
Modeling of Biomolecules 30 zimowy WCh PWr Prof. W. A. Sokalski i zespół egzamin
Polimery specjalne w biotechnologii 30 zimowy WCh PWr egzamin
Chemia teoretyczna 30 zimowy WCh PWr Prof. S. Roszak egzamin
Polimery specjalne w biotechnologii 30 zimowy WCh PWr Prof. M. Bryjak egzamin
Metody badań biochemicznych 30 zimowy WCh PWr Prof. A. Ożyhar,Prof. P. Dobryszycki egzamin