Poniżej do pobrania pliki związane z realizacją projektu:

  1. Umowa na finansowanie zadań KNOW
  2. Sprawozdanie merytoryczne KNOW
  3. Sprawozdanie finansowe KNOW
  4. Ankieta-ewaluacyjna